Yüzme Spor Nedir? Yüzme Tarihi

0
1

Yüzme sporcuların kol ve bacak hareketleri dışında herhangi bir unsur kullanmadan bedenlerini su içinde ilerletmesini gerektiren bir spordur. Günümüzde olimpiyatların popüler branşları arasında yer alan sporun tarihi ise son derece eskidir. Yüzme tarihi Eski Yunan ve Roma uygarlıklarına kadar dayanmaktadır. Yüzme bu uygarlıklarda genellikle askeri eğitimin parçası halindedir. Eski Yunan’da zaman zaman yüzme yarışlarının düzenlendiği de bilinmektedir. Benzer şekilde Romalılarda da yüzme yaygındır. Bu dönemde birçok havuz yaptırılmıştır. Yüzme Japonya’da ise çok eski tarihlerden beri okullarda zorunlu verilen bir eğitimdir.

Yüzme Sporunun Gelişimi

Yüzme sporunun icadı çok eski tarihlere dayanmakla beraber modern anlamda yüzmenin 1800’lerden sonra geliştiği bilinmektedir. 1828 yılında Liverpool’da ilk açık yüzme havuzunun açılmasının ardından yüzme yarışlarının düzenlenmeye başlanmıştır. Uluslararası yüzme yarışlarının başlaması ile yeni yüzme stilleri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu gelişmelere paralel olarak 1882 itibari ile çeşitli Avrupa ülkelerinde yüzme federasyonları kurulmaya başlanmıştır. ABD’de 1888 yılında Amatör Spor Birliği’nin kurulması ile yüzme bugünkü anlamını kazanmıştır. 1896 yılında yapılan modern olimpiyat oyunlarında yüzme sporuna da yer verilmiştir. Yüzme sporu ile ilgili etkili gelişmelerden biri de kadın sporcuların olimpiyatlara katılmaya başlamasıdır. İlk olarak sadece erkek sporcuların katıldığı yüzme olimpiyatlarına 1912 yılı itibari ile kadın sporcular da katılmaya başlamıştır.

Yüzmenin yaygınlık kazanması ile beraber uluslararası bir federasyonun kurulması zorunlu hale gelmiştir. 1909 yılında Londra’da Uluslararası Amatör Yüzme Federasyonu’nun (FIFA)kurulması ile yüzme sporuna yönelik sabit bir yönetmelik oluşturulmuştur. Bu yönetmelikle beraber yüzme yarışlarında mesafelerin metre cinsinden ölçülmesine karar verilmiştir.

Yüzme Stilleri

Yüzme sporunun gelişimi ile beraber olimpiyatlarda tanımlanan stillerde de artış görülmüştür. Yüzme stilleri şuan 4 ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar;

  • Serbest
  • Sırt üstü
  • Kurbağalama
  • Kelebek

1900 yılına kadar sporcular sadece serbest stil ile yüzerken, bu dönemde sırt üstü yüzme stili olimpiyatlara eklenmiştir. 1908 yılında ise kurbağalama stili olimpiyatlarda yer almaya başlamıştır. Kelebek yüzme de olimpiyatlara son olarak eklenen stildir. Bu stillerde sporcular farklı metrelerde yarışlara katılabilmektedir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here